Бултрако АД

Бултрако АД

Бултрако АД e специализирана във внос автомобили, ATV и мотоциклети Honda вече повече от 30 години. Като единствен официален представител на марката за страната и един от първите членове при основаването на Асоциация на автомобилните производители и техните представители в България, компанияте предлагат пълната гама от автомобили, мотоциклети и ATV на физически и юридически лица, крайни клиенти чрез дъщерната си дилърска компания Бултрако Моторс АД с клонове в София и Пловдив.