Астреко транспорт и логистика ООД

Астреко транспорт и логистика ООД

Астреко Транспорт и логистика като част от Групата оперира в областта на фактическия пренос на стоки и логистиката им. Компанията приоритетно обслужва нуждите на фирмите в холдинга и едновременно с това предлага дистрибуционен и международен транспорт, заедно със свързаните услуги.