Астреко Моторс

Астреко Моторс

Kомпанията предлагат пълната гама от автомобили, на крайни клиенти чрез дилърската мрежа на Бултрако Моторс, чиито центрове и сервизи са разположени на стратегически локации в София и Пловдив.